FQM Ofereix un servei de manteniment d’ordinadors per empreses amb:

  •  Assistència telefònica il·limitada
  •  Assistència remota il·limitada
  •  Mà d’obra y desplaçaments il·limitats
  •  Manteniment preventiu. Accions periòdiques com la neteja dels elements mecànics del  ordinadors (Ventiladors, disqueteres,…), revisió del sistema de fitxers, actualització d’antivirus, etc…
  •  Manteniment deductiu. Ens diu quines peces s’han de substituir perquè han arribat al final de la seva vida útil.
  • Altres Serveis: