Comunicacions i Seguretat

Poques són les empreses que actualment no depenguin d'una forma o una altra de la disponibilitat i 
accessibilitat de la seva informació digital, de manera que han de tenir cura amb la seguretat de 
les seves dades. Com tots els aparells, els ordinadors i la informació digital que alberguen són 
susceptibles d'avaries, pèrdues, robatoris, etc. Tots hem de fer la reflexió sobre la situació en 
què ens trobaríem si, per la raó que fos, la informació o l'aplicació amb la qual treballem 
diàriament no estigués disponible o fora robada. Les conclusions a què s'arriba són en la majoria 
dels casos que l'empresa no sobreviuria molt temps o, si ho fes, seria amb un elevat cost associat 
a recuperar la situació inicial. És imprescindible la participació d'una empresa de seguretat 
informàtica per disposar dels recursos i mesures necessaris per mitigar el dany que puguin causar 
aquest tipus de circumstàncies.
  • Comunicacions i Seguretat
  • Instal·lació UTMC
  • Monitoratge
  • Creació de VPN
  • Firewall intel·ligent
  • Xarxes Wifi a tots els nivells
  • Networking

Contacte

Pots utilitzar el formulari de contacte per qualsevol dubte

Altres formes de contacte:

Tel. 938836675 Passeig de la Generalitat 44-46 CC-Vic2 08500 - Vic

×