Auditoria

FQM proposem serveis d'auditoria per confirmar que els seus sistemes, maquinari i programari estan 
actualitzats, ben configurats i amb un rendiment òptim. Auditem que la informació es guarda de forma
adequada, s'hi accedeix de forma segura, que no hi ha risc de pèrdua, ja sigui per mal funcionament
dels equips informàtics, com per pèrdua de backups, hacking, etc..
Proposem plans de contingència després de fer l'auditoria per posar al dia el seu sistema de TI, amb 
accions detallades, terminis d'execució, valoració econòmica i un pla de ruta a curt, mig i llarg 
termini.

Revisió física està orientada a conèixer els mecanismes de protecció de l'cablejat a nivell de maquinari, categoría del 'cablejat i la revisió de les connexions, Auditem els mecanismes de control d'accés a la xarxa, REcopilem informació sobre els dispositius i protocols utilitzats, per identificar i corregir debilitats. Tot això es fa simulant atacs en ambients controlats.

Implementem un inventari automatitzat que recull i monitoritza tots els canvis que es produeixen en l’equip. Ens permet obtenir una descripció completa dels components, dia de la instal·lació, software instal·lat, l’estat de les actualitzacions i presentar informes detallats.

Polítiques i mecanismes de seguretat interna. estat del domini, polítiques de canvi de contrasenya, antivirus, estructura dels directoris de dades, accés a dades, còpies de seguretat, estat de la LOPD.

S’analitza s’hi ha algun programari o maquinari que a causa de la seva antiguitat o no actualització del fabricant pot provocar que el software quedi obsolet i l’empresa es pugui quedar afectada.

Auditar les comunicacions actuals. L'anàlisi detallada de les comunicacions de la seva empresa inclou necessitats actuals i futures de telefonia fixa, mòbil, dades, serveis en el núvol, equipament, desenvolupament d'aplicacions, etc; així com el cost actual dels serveis contractats. Els nostres especialistes es submergirem en les comunicacions de la seva empresa per definir el millor pla d'acció per estalviar en costos TIC.

Auditoria en temps real de les accions de gestió d'usuaris. Supervisar les accions de gestió d'usuaris en temps real i mantenir un registre de les accions realitzades pels usuaris, administradors i tècnics ajudarà a la seva funció de l'organització de manera eficient. Els informes d'auditoria de gestió d'usuari s'utilitzen per auditar aquestes accions amb facilitat.

Hem de deixar d'optimitzar per a programadors i començar a optimitzar per als usuaris - Jeff Atwood

×