Auditoria


FQM proposem serveis d'auditoria per confirmar que els seus sistemes, maquinari i programari estan actualitzats, ben configurats
i amb un rendiment òptim. Auditem que la informació es guarda de forma adequada, s'hi accedeix de forma segura, que no hi ha risc 
de pèrdua, ja sigui per mal funcionament dels equips informàtics, com per pèrdua de backups, hacking, etc..
Proposem plans de contingència després de fer l'auditoria per posar al dia el seu sistema de TI, amb accions detallades, terminis 
d'execució, valoració econòmica i un pla de ruta a curt, mig i llarg termini.


Hem de deixar d'optimitzar per a programadors i començar a optimitzar per als usuaris - Jeff Atwood

Contacte

Pots utilitzar el formulari de contacte per qualsevol dubte

Altres formes de contacte:

Tel. 938836675
Passeig de la Generalitat 44-46
CC-Vic2
08500 - Vic

×