Sistemes

Oferim multitud de solucions per als seus sistemes informàtics:

  • Servidors
  • Virtualització de servidors
  • Escriptoris virtualitzats
  • Copies de seguretat (recuperació de desastres)
  • Actualització de sistemes operatius

Contacte

Pots utilitzar el formulari de contacte per qualsevol dubte

Altres formes de contacte:

Tel. 938836675 Passeig de la Generalitat 44-46 CC-Vic2 08500 - Vic

×