Sistemes

El servei d'Infraestructura IT és el conjunt de dispositius i aplicacions de software necessaris perquè
qualsevol empresa operi. El sistema de gestió que es duu a terme en Infraestructura IT. La 
infraestructura es divideix en cinc elements: servidors, emmagatzematge intern, networking, 
virtualització i backup.

A FQM som partners especialistes i disposem de la gamma de servidors en productes HP, Dell, Huawei,... Com tècnics de servidors, els diferenciem en tres models en funció de la mida de l'empresa.

Oferim una sèrie de tipus d'emmagatzematges, com poden ser les solucions normals, hiperconvergents, cabines d'emmagatzematge i dispositius NAS.

Switches gestionats i no gestionats. Definim VLANS, connexions fibra òptica,.. Treballem amb HP, Cisco, Netgear, Ubiquiti,..

és treballa amb 3 hipervisors en la virtualització de servidors i la virtualització d'escriptoris. Cada cop més passem aquests serveis al núvol. Sent la plataforma preferida Azure i Microsoft 365.

On-Premise i entorns desplaçats al cloud. Treballem amb QNAP, Synology, Hi-Drive, VMware, Cobian Backup,..

Servidors de correu, web. Gestionem dominis i servidors.		
×